Menu
A+ A A-
 • Γράφτηκε από τον/την Ένωση Φίλων ΤΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ»

Αγαπητέ ασφαλισμένε,

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης της «ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ» που αποτελεί ένα επιπλέον προνόμιο που εξασφάλισε ο Σύλλογος για σας τα μέλη του, στα πλαίσια της προσπάθειας για αναβάθμιση των ωφελημάτων που συνεπάγεται η συμμετοχή σας στον Σύλλογο.

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε σε συνεργασία του Συλλόγου σας με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, τον κατ’ εξοχήν «συνεργάτη επιλογής» και στον Τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων, μέλος του πανευρωπαϊκού οργανισμού ACHMEA.

Στόχος της παροχής είναι να συμβάλλει στην προστασία την δική σας αλλά και της οικογενείας σας και να σας βοηθήσει ξεπεράσετε τις οικονομικές δυσχέρειες που πιθανόν να δημιουργηθούν από απρόοπτα περιστατικά.

Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την πολύτιμη παροχή της Ομαδικής Ασφάλισης, για το δικό σας όφελος, επισυνάπτεται μία συνοπτική και περιεκτική περιγραφή των καλύψεων σας καθώς και το τι απαιτείται, για να κάνετε σωστή χρήση τους, κάθε φορά που θα χρειασθεί.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό το έντυπο είναι ενημερωτικό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το συμβόλαιο, το οποίο έχει υπογράψει ο Σύλλογόςσας με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και το οποίο αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την ερμηνεία οποιουδήποτε θέματος σχετικού με την ασφάλιση.

Φιλικά

Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων

Ζωής & Υγείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

:

2002968

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

:

15 / 04 / 2019

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1)

1.000,00.-

   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6Η)

 
   

1. ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Το ανώτατο ποσό αναγνωριζομένων και καταβαλλομένων από την Εταιρία εξόδων, εντός και εκτόςνοσοκομείου, ορίζεται για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλιζόμενο, σε ….....................

10.000,00.-

2. Απαλλασσόμενο ποσό

 • Από το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και αναγνωριζομένων από την Εταιρία εξόδων, εντός νοσοκομείου, αφαιρούνται για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλιζόμενο, τα πρώτα ΕΥΡΩ 1.000,00.-
 • Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, από το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και αναγνωριζομένων από την Εταιρία εξόδων, εντός νοσοκομείου, αφαιρούνται για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλιζόμενο, τα πρώτα ΕΥΡΩ 600,00.-
 • Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Επαρχία, από το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και αναγνωριζομένων από την Εταιρία εξόδων, αφαιρούνται για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλιζόμενο, τα πρώτα ΕΥΡΩ 400,00.-
  • Εφόσον έχει     καλυφθεί από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα το 40% των συνολικών εξόδων, ίση με το ……………………
  • Εφόσον δεν έχει καλυφθεί από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα το 40% των συνολικών εξόδων, ίση με το ………….
   • Εργαστηριακές Διαγνωστικές Εξετάσεις και Ιατρικές Πράξεις, κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης ιατρού, ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλιζόμενο …..………..…
   • Ιατρικές Επισκέψεις, αιτιολογημένες ως προς τον σκοπό της πραγματοποίησής τους.
    • για Εργαστηριακές-Διαγνωστικές Εξετάσεις, ίση με το …...
    • για Ιατρικές Πράξεις, ίση με το ………..………………………….
    • για Ιατρικές Επισκέψεις, ίση με το ……………….………….....
   • Εργαστηριακές Διαγνωστικές Εξετάσεις, κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης ιατρού, ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε   ασφαλιζόμενο ……………………………………………….………..…
   • Ιατρικές Επισκέψεις, αιτιολογημένες ως προς τον σκοπό της πραγματοποίησής τους.
    • για Εργαστηριακές-Διαγνωστικές Εξετάσεις, ίση με το …...
    • για Ιατρικές Επισκέψεις, ίση με το ……………….………….....
     • Ιατρικές συμβουλές για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας,
     • Πληροφορίες σχετικά με εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία κ.λ.π.
     • Πληροφορίες για τα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου
      • Ασφαλισμένος
      • Για ένα (1) εξαρτώμενο μέλος (σύζυγος ή ένα τέκνο)
      • Για δύο (2) ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη οικογενείας
 
   

3.ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

α. Ημερήσια νοσήλια (δωμάτιο και τροφή) :

 

Καλύπτεται θέση νοσηλείας ....................................................

Για κάλυψη σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης, ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό μέχρι …………………………………………........

Γ’ (3κλινο)

200,00.-

β. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έξοδα χειρουργείου:

 

Παρέχεται κάλυψη αναγνωριζομένων εξόδων της "Θέσης Νοσηλείας".

Για νοσηλεία στην Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης, η Εταιρία αναγνωρίζει και καλύπτει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τις νοσοκομειακές δαπάνεςσε οποιαδήποτε θέση νοσηλείας.

 

γ. Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία

δ. Αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου

 
   

Καταβολή αποζημίωσης για τα ανωτέρω έξοδα με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί χρήση Άλλου Ασφαλιστικού Φορέα

 
   

Α. Νοσηλεία στην «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ»

 

   Η Εταιρία καταβάλλει από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων, με απ’ ευθείας κάλυψη, αποζημίωση ως εξής:

 

   -   Εφόσον έχει καλυφθεί το 20% των συνολικών εξόδων, ίση με το …………………………………………………………………………..…

100% της διαφοράς

   -   Εφόσον δεν έχει καλυφθεί το 20% των συνολικών εξόδων, ίση με το …………………………………………………..……………………

80% της διαφοράς

B. Νοσηλεία στα «Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσοκομεία Αθήνας»

 

Σε περίπτωση που κάποιο περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην «Αθηναϊκή Κλινική», η Εταιρία καταβάλλει από το σύνολο των αναγνωριζομένων   εξόδων, με απ’ευθείας κάλυψη, αποζημίωση ως εξής :

 
   

   -   Εφόσον έχει καλυφθεί το 20% των συνολικών εξόδων, ίση με το …………………………………………………………………………..…

100% της διαφοράς

   -   Εφόσον δεν έχει καλυφθεί το 20% των συνολικών εξόδων, ίση με το …………………………………………………..……………………

80% της διαφοράς

Γ. Νοσηλεία στα «Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης»

 

Η Εταιρία καταβάλλει από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων, με απ’ευθείας κάλυψη, αποζημίωση ωε εξής :

 
   

   -   Εφόσον έχει καλυφθεί το 20% των συνολικών εξόδων, ίση με το …………………………………………………………………………..…

100% της διαφοράς

   -   Εφόσον δεν έχει καλυφθεί το 20% των συνολικών εξόδων, ίση με το …………………………………………………..……………………

80% της διαφοράς

   
   
   

Δ. Νοσηλεία στα λοιπά Συμβεβλημένα μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα καθώς και Νοσηλεία εκτός Ελλάδας

 

Η Εταιρία καταβάλλει από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων, απολογιστικά, αποζημίωση ως εξής:

 
 

100% της διαφοράς

 

60% της διαφοράς

Σε κάθε περίπτωση, αν ο ασφαλιζόμενος νοσηλευθεί σε «Θέση Νοσηλείας» ανώτερη της ως άνω αναγραφομένης, το κατά περίπτωση ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας στα πραγματοποιηθέντα και αναγνωριζόμενα έξοδα μειώνεται κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, ανά ανώτερη «Θέση Νοσηλείας».    

 
   

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΝΟΣOKOMEIAKHΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

4.1.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ :

 
   

4.1.1.Νοσηλευτικά Ιδρύματα «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» και «ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ MEDIFIRST»

 
   

Η Εταιρία μας εγγυάται την απ’ ευθείας κάλυψη των εξόδων χωρίς την αφαίρεση του απαλλασσομένου ποσού, για Εργαστηριακές Διαγνωστικές Εξετάσεις, Ιατρικές Πράξεις και Ιατρικές Επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας της Εταιρίαςκαι μέχρι τα παρακάτω όρια για :

 
   
 Εργαστηριακές Διαγνωστικές Εξετάσεις και Ιατρικές Πράξεις, κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης ιατρού, ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλιζόμενο …..………..…

500,00.-

 Ιατρικές Επισκέψεις, αιτιολογημένες ως προς τον σκοπό της πραγματοποίησής τους.  

Ανώτατος αριθμός επισκέψεων ετησίως …………..…………..

Συμμετοχή ασφαλισμένου για κάθε επίσκεψη   ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ   (€ 10,00.-)

-15- (δεκαπέντε)

   

Τα παραπάνω έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν ανώτατο ποσό ορίου ευθύνης.

 
   
   
   
   

Καταβολή αποζημίωσης για τα ανωτέρω έξοδα

Η Εταιρία από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων καταβάλλει με απ’ ευθείας κάλυψη και χωρίς την αφαίρεση του «απαλλασσομένου ποσού», αποζημίωση ως εξής :

 
 για Εργαστηριακές-Διαγνωστικές Εξετάσεις, ίση με το …...

80%

 για Ιατρικές Πράξεις, ίση με το ………..………………………….

80%

 για Ιατρικές Επισκέψεις, ίση με το ……………….………….....

100%

   

4.1.2.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ»

Η Εταιρία μας εγγυάται την απ’ ευθείας κάλυψη των εξόδων χωρίς την αφαίρεση του απαλλασσομένου ποσού, για Εργαστηριακές Διαγνωστικές Εξετάσεις και Ιατρικές Επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας της Εταιρίαςκαι μέχρι τα παρακάτω όρια για :

 
 Εργαστηριακές Διαγνωστικές Εξετάσεις, κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης ιατρού, ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλιζόμενο ……………………………………………….………..…  

 

Ιατρικές Επισκέψεις, αιτιολογημένες ως προς τον σκοπό της πραγματοποίησής τους.

500,00.-

   

Ανώτατος αριθμός επισκέψεων ετησίως …………..…………..

Συμμετοχή ασφαλισμένου για κάθε επίσκεψη   ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ   (€ 10,00.-)

-10- (δέκα)

   

Τα παραπάνω έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν ανώτατο ποσό ορίου ευθύνης.

 
   

Καταβολή αποζημίωσης για τα ανωτέρω έξοδα

Η Εταιρία από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων καταβάλλει με απ’ ευθείας κάλυψη και χωρίς την αφαίρεση του «απαλλασσομένου ποσού», αποζημίωση ως εξής :

 
 για Εργαστηριακές-Διαγνωστικές Εξετάσεις, ίση με το …...

60%

για Ιατρικές Επισκέψεις, ίση με το ……………….………….....

100%

   

4.2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ, ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 
   

4.2.1.ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ

       ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 
   

To ανώτατοποσό αναγνωριζομένων και καταβαλλομένων από την Εταιρία εξόδων για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ορίζεται για κάθε ασφαλιστικό έτος για κάθε ασφαλιζόμενο σε

3.000,00.-

και το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στο προαναφερθέν ανώτατο ποσό ορίου ευθύνης.

 
   
   

4.2.2. Απαλλασσόμενο ποσό

Από το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και αναγνωριζομένων από την Εταιρία εξόδων, εκτός νοσοκομείου, αφαιρούνται για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλιζόμενο, τα πρώτα ΕΥΡΩ 130,00.-

 
   

α. Ιατρικές επισκέψεις,αιτιολογημένες ως προς τον σκοπό της πραγματοποίησής τους.

 

Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε επίσκεψη ………….

40.00.-

Ανώτατος αριθμός επισκέψεων ετησίως στην Αττική ………

δύο (-2-)

Ανώτατος αριθμός επισκέψεων ετησίως στην Επαρχία ……

δέκα (-10-)

   

β.   Ιατρικές Πράξεις,αιτιολογημένες ως προς τον σκοπό της πραγματοποίησής τους. (*)

 

γ. Εργαστηριακές Διαγνωστικές Εξετάσεις, κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης ιατρού. (*)

 

δ. Φάρμακα, κατόπιν συνταγής και έγγραφης γνωμάτευσης ιατρού. (*)

Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε ασφαλιζόμενο ……………………………………………

150,00.-

   

Όλα τα παραπάνω έξοδα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν ανώτατο ποσό ορίου ευθύνης.

 
   

Υποχρεωτική Χρήση Άλλου Ασφαλιστικού Φορέα (*)

 

Η Εταιρία, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το καλυπτόμενο πρόσωπο θα εισπράξει για την ίδια δαπάνη αποζημίωση από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, θα καταβάλλει αποζημίωση ίση με το 100% (εκατό τοις εκατό  της διαφοράς που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και την αποζημίωση που εισέπραξε από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα και μέχρι το προαναφερόμενο ανώτατο όριο.

 

Καταβολή αποζημίωσης για τα ανωτέρω έξοδα

Η Εταιρία καταβάλλει από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων, απολογιστικά, αποζημίωση για Εργαστηριακές Διαγνωστικές Εξετάσεις & Ιατρικές Πράξεις:

 

- Εφόσον έχει καλυφθεί το 40% των συνολικών εξόδων, ίση με το ……………………………………………………………………….…………..…

100% της διαφοράς

   -   Εφόσον δεν έχει καλυφθεί το 40% των συνολικών εξόδων, ίση με το …………………………………………………..…………..………………

60% της διαφοράς

Καταβολή αποζημίωσης για τα ανωτέρω έξοδα

Η Εταιρία καταβάλλει από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων, απολογιστικά, αποζημίωση για Φάρμακα :

 

- Εφόσον έχει καλυφθεί το 20% των συνολικών εξόδων, ίση με το ……………………………………………………………………….…………..…

100% της διαφοράς

   -   Εφόσον δεν έχει καλυφθεί το 20% των συνολικών εξόδων, ίση με το …………………………………………………..…………..………………

80% της διαφοράς

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Β1

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

Σε περίπτωση νοσηλείας σε Κρατικό νοσοκομείο και εφόσον ο ασφαλιζόμενος δεν αποζημιωθεί από το ως άνω Προσάρτημα βάσει εξόδων (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια) που πραγματοποίησε για την ίδια νοσηλεία, η Εταιρία καταβάλλει για κάθε ημέρα νοσηλείας επίδομα ίσο με …………………………….………..

Ανώτατος αριθμός ημερών καταβολής επιδόματος -90-.

60,00.-

   

6.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Γ1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ

 

Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης σε οποιοδήποτε νοσοκομείοεντός Ελλάδας και εφόσον ο ασφαλιζόμενος δεν αποζημιωθεί από το ως άνω Προσάρτημα βάσει εξόδων (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια) που πραγματοποίησε για την ίδια νοσηλεία, καταβάλλεται Χειρουργικό επίδομα, ποσό μέχρι …… ανάλογα τη σοβαρότητα της επέμβασης, βάσει πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων.

1.200,00.-

   

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 

Ανώτατο όριο ............................................................................

6.000.000,00.-

   
     

Τηλεφωνική γραμμή υγείας «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ»210-9987800

Παρέχονται στον ασφαλιζόμενο οι παρακάτω υπηρεσίες, μέσω του Συντονιστικού Κέντρου του Δικτύου υπηρεσιών Υγείας, στην Ελλάδα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και χωρίς περιορισμό κλήσεων:

 

 • Ιατρικές συμβουλές για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας,
 • Πληροφορίες σχετικά με εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία κ.λ.π.

Πληροφορίες για τα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου


 

Το κόστος ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο μέλος για όλες τις προαναφερόμενες παροχές καθώς και το κόστος ασφάλισης εξαρτωμένων μελών οικογενείας του μέλους στην παροχή «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ», συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων(**), ορίζεται ως εξής:

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

     
 Ασφαλισμένος

28,00.-

 Για ένα (1) εξαρτώμενο μέλος (σύζυγος ή ένα τέκνο)

28,00.-

 Για δύο (2) ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη οικογενείας

56,00.-

(**)  Συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις : α) Φόρος Ασφαλίστρων (15% για όλες τις Παροχές εκτός της Παροχής «Ασφάλεια Ζωής») και β) υποχρεωτική τακτική Εισφορά υπέρ του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής».


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ


Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Για την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων πρέπει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να υποβάλλονται στην INTERAMERICAN το συντομότερο δυνατό και να είναι σωστά συμπληρωμένα.

Β. ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Είναι συμφέρον κάθε ασφαλισμένου να χρησιμοποιεί πρώτα τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα στον οποίο υπάγεται (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ) ή και τυχόν Ατομικό Ασφαλιστήριο που έχει σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία, αφού το σύνολο της αποζημίωσης που θα λάβει από όλους τους Φορείς και από την INTERAMERICANθα είναι το μεγαλύτερο δυνατόν.

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει τα πρωτότυπα παραστατικά στον Κύριο Ασφαλιστικό του Φορέα και,  μετά την εκκαθάριση της περίπτωσης, θα προσκομίσει στην INTERAMERICANτην πρωτότυπη Απόφαση πληρωμής του Ασφαλιστικού του Ταμείου για το ποσό που κατέβαλε, την πρωτότυπη Βεβαίωση για την Οικονομική Εφορία, καθώς και απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων παραστατικών που έχει καταθέσει στον Κύριο Φορέα.

Γ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σε περίπτωση νοσηλείας ή επέλευσης οποιουδήποτε καλυπτομένου κινδύνου στο εξωτερικό, το καλυπτόμενο πρόσωπο οφείλει να επικυρώσει όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή και να τα μεταφράσει νόμιμα στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο, η επικύρωση πρέπει να γίνεται από την τοπική αρχή του ξένου κράτους που έχει τη σχετική εξουσιοδότηση.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ


 1. 1.Ασφάλεια Ζωής (Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία)
 • Γραπτή αναγγελία του Συμβαλλομένου, με το ονοματεπώ-νυμο του θανόντος, την ημερομηνία και την αιτία θανάτου
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει ορίσει δικαιούχους, τότε απαιτείται Κληρονομητήριο
 • Όταν οι δικαιούχοι ή κληρονόμοι είναι ανήλικα παιδιά, απαιτείται πιστοποιητικό από το βιβλίο εκούσιας δικαιοδοσίας του αρμοδίου Πρωτοδικείου «ότι δεν εκδόθηκε απόφαση έκπτωσης ή παύσης της μητέρας ή του πατέρα, από την Γονική Μέριμνα των ανηλίκων».
 • Πιστοποιητικό της Εφορίας ότι δηλώθηκε το ποσό της αποζημίωσης από τους δικαιούχους και κρίθηκε φορολογητέο ή όχι (αφού πρώτα η Εταιρία χορηγήσει ανάλογη βεβαίωση καταβολής ασφαλίσματος)
 1. 2.Ασφάλεια Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης  
 • Πρωτότυπα δελτία παροχής υπηρεσιών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος (θεωρημένα από την Εφορία ή αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999) με την ανάλυση των χρεώσεων
 • Αντίστοιχες πρωτότυπες αποδείξεις είσπραξης αυτών
 • Πρωτότυπα ονομαστικά τιμολόγια αγοράς φαρμάκων της νοσηλείας, με επικολλημένες τις αντίστοιχες ετικέτες (κουπόνια), καθώς και πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς ειδικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
 • Πρωτότυπα δελτία παροχής υπηρεσιών για αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων, αποκλειστικών νοσοκόμων και μαιών, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας
 • Εξιτήριο - Γνωμάτευση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, με τον αριθμό των ημερών νοσηλείας και την αιτία της
 • Πρωτότυπη Απόφαση Κάλυψης και πρωτότυπη Βεβαίωση για την Οικονομική Εφορία, κάθε φορέα κύριας, επικουρικής ή ιδιωτικής ασφάλισης, από τις οποίες προκύπτει ότι παρακρατήθηκαν όλα τα πρωτότυπα παραστατικά από τον φορέα, βάσει των οποίων καταβλήθηκε μέρος των εξόδων, καθώς και απλές φωτοτυπίες αυτών.
 1. 3.Ασφάλεια Ευρείας Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

aΙατρικές Επισκέψεις

 • Πρωτότυπη θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου και η ασθένεια / ατύχημα για την οποία πραγματοποιήθηκε η ιατρική επίσκεψη
 • Εάν η απόδειξη αναφέρεται σε σειρά επισκέψεων, τότε πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο αριθμός και η αξία κάθε επίσκεψης.

aΕργαστηριακές Διαγνωστικές Εξετάσεις

 • Παραπεμπτικό και γνωμάτευση του ιατρού που συνέστησε την εξέταση
 • Πρωτότυπες θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, στα οποία αναγράφεται το είδος της εργαστηριακής εξέτασης

aΦάρμακα

 • Συνταγή και γνωμάτευση του ιατρού στο όνομα του ασφαλισμένου
 • Πρωτότυπες θεωρημένες αποδείξεις ή τιμολόγια του φαρμακείου, στα οποία αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου, το είδος και η αξία των φαρμάκων. Αν το φαρμακείο εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής, αυτές πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες χειρόγραφες, στις οποίες αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου, το είδος και η αξία των φαρμάκων.
 • Στο πίσω μέρος των αποδείξεων επικολλούνται οι ετικέτες (κουπόνια) που υπάρχουν πάνω στα κουτιά των φαρμάκων και στα οποία αναγράφεται το είδος και η αξία του κάθε ενός
 • Αν έχει προηγηθεί χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα, τότε απαιτούνται απλές φωτοτυπίες συνταγών και γνωματεύσεων στο όνομα του ασφαλισμένου και πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια ή πρωτότυπες ταμειακές αποδείξεις με την συμμετοχή του ασφαλισμένου, χωρίς βέβαια τα κουπόνια, τα οποία παρακρατεί ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης.
  • Τέλος, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η Ασφαλιστική Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο απαιτηθεί, τόσο για την αξιολόγηση της περίπτωσης, όσο και για την καταβολή της αποζημίωσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΣ

Η INTERAMERICAN δύναται να ανακαλεί και να τροποποιεί ελεύθερα τις κατωτέρω προνομιακές ρυθμίσεις αναλόγως των συμφωνιών της με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα Διαγνωστικά Κέντρα.

Για το λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε, πριν την εισαγωγή σας σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.interamerican.gr/default.asp?pid=581&la=1

προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γιανα επωφεληθείτε από τα προνόμια αυτά, απαιτείται, κατά την προσέλευσή σας στα συγκεκριμένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Διαγνωστικά κέντρα, να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και να αναφέρετε ότι έχετε ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ INTERAMERICAN, τον αριθμό του και την επωνυμία της εταιρίας σας.

Α. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Προκειμένου να απαλλαγείτε από το βάρος της εκταμίευσης σημαντικών χρηματικών ποσών για την κάλυψη των αναγκών μίας νοσηλείας στα παρακάτω αναφερόμενα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η INTERAMERICAN αναλαμβάνει την πληρωμή του προβλεπομένου από το ασφαλιστήριο ποσού απευθείας στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, και εσείς καταβάλλετε μόνο το ποσό της συμμετοχής που σας αναλογεί.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ INTERAMERICAN

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC

Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη
Τηλ.: 210 647 5000

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διστόμου 5-7, Μαρούσι
Τηλ.: 210 619 8100 - 120

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Αθανασιάδου 9, Αθήνα
Τηλ.: 210 641 6600

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι
Τηλ.: 210 579 9000

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
Αθανασιάδου 7-9, Πάροδος Δ. Σούτσου, Αθήνα
Τηλ.: 210 641 6600

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διστόμου 5 -7, Μαρούσι
Τηλ.: 210 619 8100

ΜEDITERRANEO HOSPITAL
Διαγνωστική και Νοσηλευτική Κλινική Δραγίνη ΑΕ

Ηλείας 8-12, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 911 7000

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 895100

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ασκληπιείου 10, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 400 000

ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 Ιασώ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική
(καλύπτονται όλα τα γυναικολογικά περιστατικά, εκτός από τον τοκετό)
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι
Τηλ.: 210 618 4000
Website: 
www.iaso.gr
 Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Παπαδιαμαντοπούλου 20, Ιλίσια
Τηλ.: 210 720 8100
Website: 
www.eugenideio.gr
 Ιασώ General
Μεσογείων 264, Χολαργός
Τηλ.: 210 6502000
Website: 
www.iaso.gr
 Ιασώ Παιδιατρική Κλινική 
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι
Τηλ.: 210 618 3000
Website: 
http://www.iaso-paidon.gr/en/
 Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου
Άρεως 36, Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: 210 989 2100
Website: 
www.iatriko.gr
 Μητέρα Γενική Κλινική
(καλύπτονται όλα τα περιστατικά, εκτός από παιδιατρικά και τοκετοί)
Ερυθρού Σταυρού 6, Μαρούσι
Τηλ.: 210 686 9000
Website: 
www.mitera.gr
 Ιατρικό Ψυχικού
Άντερσεν 1, Ψυχικό
Τηλ.: 210 697 4000 - 120
Website: 
www.iatriko.gr
 Ρέα Γυναικολογική και Γενική Κλινική
(καλύπτονται όλα τα περιστατικά, εκτός από τους τοκετούς)
Λεωφ. Συγγρού 383 Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: 210 949 5000
Website: 
www.reamaternity.gr
 Υγεία
Λ. Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι
Τηλ.: 210 686 7000
Website: 
www.hygeia.gr
 Metropolitan
Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, Ν. Φάληρο
Τηλ.: 210 480 9000      
Website:www.metropolitan-hospital.gr
 Αγ. Λουκάς Γενική Κλινική
Πανόραμμα Θεσσαλονίκης
Τηλ 2310 380000
Website: 
www.klinikiagiosloukas.gr
 • Ωνάσειο
  Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα
  Τηλ. 210 949 3000
  Website: www.onasseio.gr
 Κυανούς Σταυρός Γενική Κλινική
Βιζύης 1, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 966100
Website: 
www.kianous-stavros.gr
 Βιοκλινική Γενική Κλινική
Μητροπόλεως 86
Τηλ.: 2310 372600
Website: 
www.bioclinic.gr
  Ιασώ Θεσσαλίας|
(καλύπτονται όλα τα περιστατικά, εκτός από τον τοκετό) 
8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών, Λάρισα
Τηλ.: 2410 555450
Website: 
www.iaso.gr 
 Ολύμπιον Θεραπευτήριο
Βόλου & Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα
Τηλ.: 2610 464000, 2611 100600 Website: 
www.olympion-sa.gr
 Μητέρα Κρήτης
Αρχ. Μακαρίου & Σοφ. Βενιζέλου
Τηλ.: 2810 396700
Website: 
www.euromedica.gr
 • Ασκληπίειο Κρήτης
  Ζωγράφου 8, Ηράκλειο
  Τηλ.: 2810 246140
  Website: www.asklepieon.gr
 Γενική Κλινική Γαβριλάκη
Μάρκου Μπότσαρη 76-78, Χανιά
Τηλ.: 28210 70800
Website: 
www.iasishospital.gr
 Creta InterClinic
Μίνωος 63, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 373800
Website: 
www.cic.gr  
 Κλινική «Ελευθώ» - Αργυρούδη
Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι, Χίος
Τηλ.:  22710 29777, 22710 29888 και 22710 43888 
Website: 
www.eleftho.gr 
 • Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων
  Νικηφόρου Φωκά 3, 73132 Χανιά
  Τηλ: 28210 52688
 • «Γενική Κλινική Δωδεκανήσου»

Δημοτικό Διαμέρισμα Κοσκινού Δήμος Καλλιθέας

ΤΚ 851 05 Ρόδος

Τηλ. : 22410- 45294 , 22410-45000

 

B. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ»:

Þ      Εργαστηριακές – Διαγνωστικές Εξετάσεις (απευθείας κάλυψη)

Σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ανά την Ελλάδα, ισχύει ειδικός τιμοκατάλογος χαμηλών χρεώσεων για όλες τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.

ΣΤO ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ “AΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ” ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ “MEDIFIRST” ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INTERAMERICAN:

 Þ      Εργαστηριακές – Διαγνωστικές Εξετάσεις (απευθείας κάλυψη)

Στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα “ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ” και στο Πολυϊατρείο “MEDIFIRST”, ισχύει ειδικός τιμοκατάλογος χαμηλών χρεώσεων για όλες τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.

 • «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ»:

Δορυλαίου 24

115 21 Πλ.Μαβίλη

τηλ. 210-6475000, 210.6464.610

www.athinaiki-mediclinic.gr

 • «ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ MEDIFIRST ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ»:

Πολεμιστών και Μαρίνου Γερουλάνου 1

164 52 Αργυρούπολη

τηλ. 210-9919222

 • «ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ MEDIFIRST ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»:

Λεωφ. Κηφισίας 16 & Χαλεπά 1

151 25 Μαρούσι

τηλ. 211 1054900

 Σημειώσεις:

 1. Οι ανωτέρω προνομιακές ρυθμίσεις αφορούν τόσο τους κυρίως ασφαλισμένους, όσο και τα μέλη των οικογενειών τους, εφ’ όσον έχουν επιλέξει να ενταχθούν στο ομαδικό ασφαλιστήριο
 2. Οι εκπτώσεις στα έξοδα νοσηλείας παρέχονται, εφ’ όσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί στη θέση που αναγράφεται στον πίνακα παροχών και όχι σε ανώτερη.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ»

A. Τηλεφωνική Γραμμήυγείας INTERAMERICAN – ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ : 210 - 9987800

Ο ασφαλισμένος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, καλεί στον παραπάνω αριθμό όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και χωρίς περιορισμό κλήσεων, προκειμένου να ενημερωθεί για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των συμβεβλημένων Διαγνωστικών κέντρων και Ιατρών της «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ».

Το τηλεφωνικό Κέντρο εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, παρέχει και ιατρικές συμβουλές για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας και πληροφορίες σχετικά με εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία, κλπ.

Β. Ιατρικές επισκέψεις

Ο ασφαλισμένος επικοινωνεί με τον ιατρό του Δικτύου προκειμένου να ορίσει ραντεβού.

Κατά την προσέλευσή του στον ιατρό του Δικτύου ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του, να τον ενημερώσει σε ποια εταιρία εργάζεται και ότι είναι ασφαλισμένος με Ομαδικό ασφαλιστήριο στην INTERAMERICAN σε συνεργασία με την ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Κατά την αποχώρησή του καταβάλλει μόνο τη συμμετοχή του, € 10,00.

Γ. Διαγνωστικές εξετάσεις

Ο ασφαλισμένος καλεί στο διαγνωστικό κέντρο που τον εξυπηρετεί για να κλείσει ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις.

Ειδικά για τις αιματολογικές εξετάσεις δεν απαιτείται ραντεβού.

Θα πρέπει να προσέλθει τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα στο διαγνωστικό κέντρο από την ώρα του ραντεβού για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της έγκρισης.

Την ημέρα που θα επισκεφθεί το διαγνωστικό κέντρο για την πραγματοποίηση των εξετάσεων πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του και παραπεμπτικό από τον ιατρό (συμβεβλημένο ή μη). Επίσης οφείλει να ενημερώσει το Διαγνωστικό Κέντρο σε ποια εταιρία εργάζεται και ότι είναι ασφαλισμένος με Ομαδικό ασφαλιστήριο στην INTERAMERICAN σε συνεργασία με την ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των εξετάσεων είναι το παραπεμπτικό του ιατρού να αναγράφει τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου
 • Ημερομηνία επίσκεψης
 • Υπογραφή – σφραγίδα ιατρού
 • Πιθανή διάγνωση-συμπτωματολογία

 

Η διάρκεια ισχύος του παραπεμπτικού είναι 1 μήνας, εκτός και αν για ιατρικούς λόγους ορίζεται διαφορετικά και αναγράφεται στο παραπεμπτικό.

Κατά την αποχώρησή του καταβάλλει στο Διαγνωστικό Κέντρο τη συμμετοχή του στο κόστος των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Σημειώσεις:

Οι εξετάσεις που περιγράφονται στο παραπεμπτικό πρέπει να καλύπτονται από το ομαδικό ασφαλιστήριο και να είναι συμβατές με τη διάγνωση και την ειδικότητα του ιατρού. Εάν δεν τηρούνται τα ανωτέρω, η Βιοϊατρική δύναται να μην εγκρίνει μέρος ή το σύνολο των εξετάσεων (ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται γραπτώς, εφόσον προκύψει τέτοιο ζήτημα).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ»

ΑΘΗΝΑ:

 

 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ (Κηφισίας 132 & Παπαδά, Αμπελόκηποι, Τηλ.: 210 6966 000 Fax: 210 6966 164)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Μιχαλακοπούλου 2-6, Περιοχή Χίλτον, Τηλ.: 210 7263 800 ▪ Fax: 210 7258 552)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ (Στουρνάρη 29, Αθήνα, Τηλ.: 210 3817686 ▪ Fax: 210 3837830)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΗΦΙΣΙΑ (Κηφισίας 227 (κτίριο 2), Ανάβρυτα, Τηλ.: 210 6124 592 ▪ Fax: 210 6127 802)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 578, Άλιμος, Τηλ.: 210 9937 770 ▪ Fax: 210 9916 880)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Μεσογείων 384, Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210 6007 006 ▪ Fax: 210 6008 862)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Γρηγορίου Λαμπράκη 106, Κορυδαλλός, Τηλ.: 210 5698 588 ▪ Fax: 210 5698 665)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ελ. Βενιζέλου 155-157, Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9591 100 ▪ Fax: 210 9591 354)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρώων Πολυτεχνείου 55-57, Τηλ.: 210 4297 446-8 ▪ Fax: 210 4297 449)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ (Μελίνας Μερκούρη 34, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 2836 208 ▪ Fax: 210 2836 211)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Παναγή Τσαλδάρη 75-77, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5782 390 ▪ Fax: 210 5775 590)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Λ. Πεντέλης 44 & Ηρακλέους 2, Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 6800991-2 ▪ Fax: 210 6800996)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (Πατησίων 125, Αθήνα, Τηλ.: 210 8237 100 ▪ Fax: 210 8238 008)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (Υμηττού 7 & Πεντέλης , Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9409 611 ▪ Fax: 210 9409 614)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Λεωφ. Βουλιαγμένης 134, Γλυφάδα, Τηλ.: 210 8981 174 ▪ Fax: 210 8943 570)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ (Λεωφ. Αθηνών 429Α, Αιγάλεω, Τηλ.: 210 5317794-8 ▪ Fax: 210 5317756)
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Κρήτης & Σαλαμίνος 87, Λ. Μαραθώνος, Τηλ.: 210 6034 414 ▪ Fax: 210 6034 498)

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

 

 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βασ. Όλγας 154, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 88100-99 ▪ Fax: 2310 880 120)
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΩΣ (Ερμού 53, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 281 876-7 ▪ Fax: 2310 285 262)
 • ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Εθν. Αντιστάσεως 18-20, Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 459660 ▪ Fax: 2310 459670)
 • ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ (Γρ. Κολωνιάρη 55, Ξηροκρήνη, Τηλ.: 2310 548122, 2310 548165)
 • ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (Κλεάνθους 8-10, Περιοχή Ιπποκράτειου, Τηλ.: 2310 868460 ▪ Fax: 2310 868460)
 • ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ (Καραολή 150 & Δημητρίου, Εύοσμος, Τηλ.: 2310 774540 ▪ Fax: 2310 774541)
 • ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Ανδρέα Παπανδρέου 246, Νεάπολη, Τηλ.: 2310 672002 ▪ Fax: 2310 672 002)
 • ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Ι.Α.Ε. (Λεωφ. Θεσσαλονίκης 2, Περαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 23920 22622 ▪ Fax: 23920 22206)

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

        Άγιος Νικόλαος

(Λασίθι)

        Κουφάλια

(Θεσσαλονίκη)

        Αγρίνιο

(Αιτωλοακαρνανία)

        Κύμη

(Εύβοια)

        Αίγιο

(Αχαΐα)

        Κυπαρισσία

(Μεσσηνία)

        Ακράτα

(Αχαΐα)

        Λαμία

(Φθιώτιδα)

        Αλεξανδρούπολη

(Έβρος)

        Λάρισα

(Λάρισα)

        Αλιβέρι

(Εύβοια)

        Λευκάδα

(Επτάνησα)

        Αλμυρός

(Μαγνησία)

        Λήμνος

(Λέσβος)

        Αμαλιάδα

(Ηλεία)

        Λουτράκι

(Κορινθία)

        Άμφισσα

(Φωκίδα)

        Μέγαρα

(Δυτική Αττική)

        Άνδρος

(Κυκλάδες)

        Μεσολόγγι

(Αιτωλοακαρνανία)

        Άργος

(Αργολίδα)

        Μοίρες

(Ηράκλειο Κρήτης)

        Αριδαία

(Πέλλα)

        Μονεμβασιά

(Λακωνία)

        Άρτα

(Άρτα)

        Μυτιλήνη

(Λέσβος)

        Ασπρόπυργος

(Δυτική Αττική)      

        Νάξος

(Κυκλάδες)

        Αταλάντη

(Φθιώτιδα)

        Νάουσα

(Ημαθία)

        Βαθύ

(Αυλίδα)

        Ναύπλιο

(Αργολίδα)

        Βασιλικό

(Χαλκίδα)

        Νέα Αρτάκη

(Εύβοια)

        Βέροια

(Ημαθία)

        Ξάνθη

(Ξάνθη)

        Βόλος

(Μαγνησία)

        Ξυλόκαστρο

(Κόρινθος)

        Γιαννιτσά

(Πέλλα)

        Ορεστιάδα

(Έβρος)

        Γύθειο

(Λακωνία)

        Πάρος

(Κυκλάδες)

        Δράμα

(Δράμα)

        Πάτρα

(Αχαΐα)

        Έδεσσα

(Πέλλα)

        Πρέβεζα

(Πρέβεζα)

        Ελευσίνα

(Αττική)

        Πτολεμαϊδα

(Κοζάνη)

        Εύβοια

(Εύβοια)

        Πύργος

(Ηλεία)

        Ζάκυνθος

(Επτάνησα)

        Ρέθυμνο

(Ρέθυμνο)

        Ηγουμενίτσα          

(Θεσπρωτία)           

        Ρόδος

(Δωδεκάνησα)

        Ηράκλειο

(Ηράκλειο)

        Σαλαμίνα

(Αττική)

        Θήβα

(Βοιωτία)

        Σάμος

(Σάμος)

        Ιεράπετρα

(Λασίθι)

        Σαντορίνη

(Κυκλάδες)

        Ιωάννινα

(Ιωάννινα)

        Σέρρες

(Σέρρες)

        Καβάλα

(Καβάλα)

        Σητεία

(Λασίθι)  

        Καλαμάτα

(Μεσσηνία)

        Σιδηρόκαστρο

(Σέρρες)

        Καλαμπάκα

(Τρίκαλα)

        Σπάρτη

(Λακωνία)

        Κάλυμνος

(Δωδεκάνησα)

        Σύρος

(Κυκλάδες)

        Καμένα Βούρλα

(Φθιώτιδα)

        Τήνος

(Κυκλάδες)

        Καρδίτσα

(Καρδίτσα)

        Τρίκαλα

(Τρίκαλα)

        Καρλόβασι

(Σάμος)

        Τρίπολη

(Αρκαδία)

        Καστοριά

(Καστοριά)

        Φάρσαλα

(Θεσσαλία)

        Κατερίνη

(Πιερία)

        Φλώρινα

(Δυτ. Μακεδονία)

        Κέρκυρα

(Επτάνησα)

        Χαλκίδα

(Εύβοια)

        Κεφαλλονιά

(Επτάνησα)

        Χαλκιδική

(Μακεδονία)

        Κιλκίς

(Κιλκίς)

        Χανιά

(Κρήτη)

        Κοζάνη

(Κοζάνη)

        Χερσόνησος

(Κρήτη)

        Κομοτηνή

(Ροδόπη)

        Χίος

(Χίος)

        Κόρινθος

(Κορινθία)

        Ψαχνά

(Εύβοια)